Tilfeldige gjester i huset

Tilfeldige gjester i huset

Mange insekter kan helt tilfeldig forville seg inn i huset ditt. Det er enkelt å bli kvitt dem og trenger så å si aldri å bekjempes. Våre boliger er ofte plassert i naturlige omgivelser hvor det er mange typer biller, fluer, saksedyr (klypedyr), tusenbein, skolopendere, skrukketroll (munkelus), gulløye og vår eneste viltlevende kakerlakk, markkakerlakk.

Mange forskjellige biller kan komme inn med fyringsved og kan da oppleves i store antall. Støvsuger er en fin metode å bekjempe dette på i tillegg til å oppbevare fyringsved utendørs.