Fruktfluer

Bekjempelse av fruktfluer kan være et vanskelig arbeid. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av fruktfluer.

Fruktfluer

Fruktfluer er bitte små 3-4 mm lange, og gjenkjennes lettest på de rødlige øynene.

Latinsk navn:

Drosophilidae

Trivselsområder:

Fruktfluer er små insekter, som normalt observeres i forbindelse med overmoden og råtnende frukt og grønt. Fruktfluer er vanlig i matforretninger, fruktmarkeder, restauranter, private hjem, og andre steder hvor det finnes frukt matavfall. Om sommeren kan fruktfluer også finnes rundt containere og annet utendørsavfall.

Formering:

Fruktfluer legger egg i alle surnende og råtnende substanser. Det kan være våtmopper, nede i søppelbøtta, i matrester under kjøkkenutstyr, kjøleskap, sprekker i benker og under listverk osv. Det er vel nesten unødvendig å nevne selve fruktkurvene / kassene. Lagrede flasker og tomgods er vanlige utklekkingssteder. I sluk, hvor det ofte ligger organiske rester kan fruktfluer også formere seg.

Fruktfluer legger oftest egg rett i matkilden. Larvene som klekker ut av eggene forpupper seg gjerne litt utenfor selve matkilden. Etter noen dager har larven utviklet seg til voksen flue. Bare to dager senere er fruktfluen kjønnsmoden, og kan formere seg videre. Hele livssyklusen kan ta 8 - 10 dager.

Skadeomfang og risiko:

Fruktfluer har en enorm formeringsevne, og de blir raskt tusenvis. Da fruktfluer lever og formerer seg i avfall, er det sannsynlig at de kan spre smitte.

Bekjempelse og forebygging:

Eliminering av formeringsstedene er helt essensielt. Grundig renhold og overvåking av alle nevnte formeringssteder er viktig. Alle insekter dør når det behandles med insektmidler. Problemet med fruktfluer, er at det ikke hjelper å spraye på de fullvoksne fluene. Da oppnår man kun en midlertidig effekt. Hvis man ikke finner utklekkingsstedene, vil fluene bare fortsette å klekke ut i stort antall.

Lysfeller, som monteres i restauranter, er ikke beregnet for fruktfluer, men for alle andre flygende insekter.

Fruktfluer i restauranter og andre næringsmiddelbedrifter:

Hvis du ønsker permanent kontroll med fruktfluer, er det viktig å ha en renholdsrutine, som bryter fruktfluenes livssyklus. Som tidligere nevnt bruker fruktfluer ca. 8-10 dager på en slik syklus. Derfor er det svært viktig at alle tenkelige formeringssteder blir rengjort grundig minst en gang hver uke.

Vær nøye med følgende:

  1. Begynn Internkontrollen med å tett alle sprekker, hvor matrester kan sette seg. Bruk gjerne silikon.
  2. Frukt og grønt, som tas inn i bedriften er ofte årsaken til at fruktfluer entrer lokalene. Slike produkter skal i henhold til IK- Mat lagres kjølig. Dette er også viktig for å hemme fruktfluenes formering.
  3. Lagrede flasker og annet tomgods, må sendes bort så ofte som mulig, og minimum ukentlig.
  4. Daglig renhold rundt dispensermaskiner, øltønner, tappekraner er viktig.
  5. Søppelbøtter må være med lokk, og uten sprekker. Sørg for daglig renhold.
  6. Trekk minst ukentlig frem kjøleskap og andre bevegelige skap. Vask grundig.
  7. For bedrifter som driver med frukt, er det svært viktig å ha en rutine på daglig utrensking av ødelagt og skadd frukt.
  8. Sirkuler ny og gammel frukt. Legg alltid den nyeste frukten nederst. Slik unngår du at frukt blir liggende for lenge.
  9. Daglig renhold av fruktkurver og kasser.
  10. Om sommeren kan fruktfluer komme inn utenifra. Det er veldig viktig å bruke finmasket insektnett foran dører og vinduer, hvis disse skal stå åpne. Dette er også påkrevd i forhold til IK-mat.

ABS Skadedyrkontroll AS kan hjelpe deg:

Vi har lang erfaring, og utfører årlig mange bekjempelser av fruktfluer. Ring oss, så kan vi diskutere dine behov. Noen ganger er bekjempelse enkelt, og vi foretar kun en inn / ut operasjon. Andre ganger er det mer komplisert, og det er behov for langtids oppfølging. Priser på bekjempelse er avhengig av problematikk og omfang.

ABS Skadedyrkontroll AS bistår dere med å overholde deres forpliktelser i henhold til IK-MAT:
La ikke skadedyrene overraske deg, vær i forkant av problemene! En avtale med ABS sikrer både miljø og trivsel i tillegg til at den kan spare dere for betydelige utgifter. En lav årlig pris kan falle mye rimeligere ut enn til stadighet å foreta en dyr total bekjempelse mot et tilbakevendende problem. Vi gir våre beste priser på slike avtaler.

Serviceavtalen:
I programmet inngår følgende:

Innledende kontroll:

Kontroll av lokaler og bygninger, hvor skadedyr er påvist innendørs, for å avdekke årsakene, samt mulige inntrengningsveier.

Faste inspeksjonsbesøk:

Med utskiftning og supplering av bekjempelsesmidler og grundig ettersyn etter skadedyr. Inspeksjonsintervaller etter avtale og behov.

Ubegrenset tilkalling:

Hvis problemer oppstår i kontraktperioden, og dette er avtalt.

Tilstandsrapporter:

Skriftlige tilstandsrapporter skrives ved hver inspeksjon.