Tysk veps

Bekjempelse av veps kan noen ganger være litt vanskelig. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av tysk veps.

Tysk veps - Vespula germanica

Tysk veps (også kalt Europeisk veps) forekommer store deler av verden. I Norge finnes den nord til Nordland. Den tilhører familien stikkeveps. Tysk veps og jordveps er de to vepsartene man oftest støter på i eller nær hus i Norge. Det kan være vanskelig å se forskjell på jordveps og tysk veps, men det har uansett ingen praktisk betydning som skadedyr i bygninger.

Latinsk navn:

Vespula germanica

Trivselsområder:

Problemene knyttet til tysk veps og jordveps er ganske like når det gjelder skadedyrbekjempelse. Les mer i artikkelen om jordveps, eller ta kontakt med oss.

Skadeomfang og risiko:

Tysk veps gjør ingen skade på bygninger. Derimot så er den ganske hissig, og kan lett utgjøre et problem når den føler seg truet. Ett råd vi ønsker å gi i forhold til veps, er å ikke tette igjen åpningene. Dette er det minst smarte du kan gjøre. Veps, som alle andre levende organismer, har en overlevelsestrang. De kommer til å forsøke å finne andre utganger.

Vi har opplevd at Tysk veps og annen veps har funnet veien inn i boligene. I hundretalls. Det kan være bittelitt palgsomt. I tillegg vil tetting kun gjøre det vanskeligere å finne og bekjempe bolet i etterkant. 

Bekjempelse og forebygging:

Tysk veps, er den vepsen som bygger de klassiske runde vepsebolene. Disse bolene blir ikke like store som samfunnene til jordvepsen. Hvis du har nerver til det, kan du forsøke å trekke en plastpose rundt bolet og skjære det løs. Alternativt forsøke med en insektspray direkte på bolet. 

Vi i ABS Skadedyrkontroll AS bekjemper hundrevis av vepsebol i boliger hver eneste sommer. Vi innehar førstehånds kunnskap, og ikke minst spesialutstyr som kan rekke flere etasjer opp til takmønet. Ta kontakt med oss for en prat om problemet. Vi hjelper deg.