Skogmaur

Bekjempelse av maur kan være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av skogmaur.

Skogmaur

Skogmaur gjør en viktig jobb i naturen. Den sørger for sirkulasjon av næringsstoffer og er i tillegg en viktig næringskilde for fugler. I tillegg er den med å spre plantefrø. Derfor skal man ikke bekjempe skogsmaur med mindre det er helt nødvendig.

Skogmaur velger av og til å bygge tue i hulrom, isolasjon og lignende i huset. Tuene vil da ikke forsvinner av seg selv, og må tas vekk. Dette er sannsynligvis en jobb for et skadedyrfirma.

Latinsk navn:

Formica rufa

Trivselsområder:

Skogmaur lever ute i naturen og bygger store barnålstuer. Tua kan være like stor under bakken som over bakken. Skogmaur bør få være i fred, men av og til er tuene så nærme huset, eller i huset, at maurene utgjør en stor plage.

Skogmaurene er den maurarten i Norge som lager de karakteristiske maurtuene / kollene ute i skogen, som vi alle kjenner. Skogmaur er i realiteten en hel slekt med mange arter. Blant skogmaurene er det særlig de ekte røde skogmaurene (underslekten Formica) som lager de største tuene. Noen av disse artene hører til de mest vanlige i skog og mark.

Formering:

Byggingen av store maurtuer kan ta mange år. Hvor lang tid som trengs for at et samfunn skal nå maksimum størrelse avhenger blant annet av næringstilgang. God og stabil næringstilgang gjør det mulig å fø mange arbeidere og byggearbeidet går raskere. For at tuene skal vare lenge er stabile forhold viktig. Hvor gamle tuene kan bli er ikke kjent. Kan tuene bli 100, kanskje 200 år?

Bekjempelse og forebygging:

Skogmaur skal man som nevnt la være i fred. Er tuen i nær tilknytning til bolig kan det bli såpass plagsomt at tua rett og slett må bekjempes. Det kan være flere satelitt-tuer som er koblet til hverandre. Våre skadedyrsteknikkere avdekker nettverket av tuer og behandler deretter med insektmidler. Sitter tuen innomhus, for eksempel i veggen, kan det være nødvending å bore hul for å få inn utstyr. Det kan være komplisert å sanere for skogmaur men dersom du ønsker å forsøke selv kan du kjøpe inn midler her: Maurmiddel til bruk utendørs. Du kan også lese om "hvordan fjerne maurtue".