Råteborebille

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside.

Råteborebille

Råteborebille lever i forbindelse med fuktskader i hus. De kan bevege seg noe over i tørt trevirke, men trives best der hvor treverket er angrepet av råtesopper.

Latinsk navn:

Hadrobregmus pertinax

Bekjempelse og forebygging:

Sanering av råteborebille gjøres best ved å utbedre fuktårsaken, og skifte ut det råtne trevirket. Det er normalt ikke nødvendig å behandle med kjemikalier.

De eneste alvorlige skadeinsektene i trevirke er Husbukk og Stripet borebille.