Husmus

Bekjempelse av mus kan være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av mus.

Husmus

Mus i huset er svært vanlig om høsten og vinteren. Husmus er den arten vi normalt møter på innendørs i hus og i hytta.

Den stammer fra de sørvestlige deler av Asia. Med hjelp av mennesker har den spredt seg til hele kloden.

Husmusen er tilpasningsdyktig, og finnes så godt som alle steder der det bor mennesker. I Norge er det husmus som for det meste er knyttet til bygninger.

Latinsk navn:

Mus musculus

Trivselsområder:

Husmus sees utendørs på sommeren, men om høsten trekker de inn. De etablerer seg der de finner mat, trygghet og varme.

Formering:

Under gunstige forhold med trygghet og nok tilgang på føde kan husmusa få unger hele året. Vanligvis får de 5-6 kull i året.

Føde:

Husmus er altetende men foretrekker frø, korn og kornprodukter. De bærer mat inn i huset for å hamstre nok mat til en vinter innendørs. En voksen husmus spiser ca. 3 gram fast føde pr. dag. Husmus kan klare å trekke nok væske ut av den maten de spiser for å tilfredsstille væskebehovet. Ekrementene fra husmus er ca. 3-6 mm lange, sylinderformet og spisse i endene. Dersom musen har spist åte med gift, vil ekskrementene bli farget blå/ grønn.

Husmusen er nysgjerrig og har liten frykt for ukjent mat. Den gnager for å undersøke og utforske ting og på denne måte komme seg til mat. Er det ikke føde hvor musen er, kan den gnage gjennom vegger, gulv, dører og tak.

 

Skadeomfang og risiko:

Husmus kan påføre betydelige skader på bygningens vegger, gulv, dører og tak grunnet gnaging og bygging av bol. Mus likder seg i isolasjonsmaterialet i hus hvor de gjør stor skade. I tillegg kan husmusen gjøre betydelig skade på alt innbo såsom møbler, gardiner, klær oav. En svært alvorlig problematikk er at den svært ofte gnager på strømførende ledninger, datakabler og telefonledninger og derved utgjør en risikofaktor for brann og kortslutning. Dør musen i vegg eller gulv, vil det oppstå luktproblemer. I tillegg kan musen forurense matvare og dyrefor med urin/ ekskrementer i tillegg til å ødelegge forpakning av fødevarer. Gnagere såsom mus og rotter er ofte i kontakt med søppel og andre forurenset områder og kan være smittenbærende for virus-, bakterie- og parasittsykdommer. 

Bekjempelse og forebygging:

Det er viktig å sikre bygninger slik at mus ikke kommer inn gjennom f.eks. sprekker i porter og ventiler. Gode rutiner for renhold, lagring og avfallshåndtering er viktige forebyggende tiltak, som kan redusere mulighetene for inntrekk av mus. 
Til tross for gode rutiner og sikring av bygningen, er det umulig å garantere at mus ikke klarer å komme seg inn. Bygninger bør gjennomgås regelmessig for å oppdage eventuelle spor eller forhold som kan føre til at mus kan komme inn og etablerer seg. Rutinemessige inspeksjoner, kombinert med montering av åtestasjoner utvendig langs grunnmur, ved porter, avfallscontainere, kjellere, loft, lagre, og tekniske rom vil sikre at mus bekjempes raskt før de får etablert seg.
 
Viktig melding til Borettslag, Sameier og Boligselskaper:

I "Forskrift om skadedyrbekjempelse" Kapittel II § 2-1 og § 2-2 fastsatt av sosial og helsedepartementet 21.12.02 plikter borettslag, sameier og boligstiftelser å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge oppdage og utrydde skadedyr. 
 
Kontroll av restauranter og andre næringsmiddelbedrifter er svært høyt prioritert:
Skadedyr som Rotter, kakerlakker og fluer florerer. I næringsmiddelbedrifter. For å beskytte forbrukerne, eksisterer flere statlige kontrollorganer. 
 
Ønsker du å se "gjør det selv" produkter - for eksempel musefelle? Se våre produkter i Skadedyrshoppen.