Fleskebille (fleskeklanner)

Bekjempelse av fleskebille kan noen ganger være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av fleskebille / fleskeklanner.

Fleskebille (fleskeklanner)

Fleskebille i boliger stammer ofte fra fuglereir i huset, fra døde mus eller rotter i gulvet. Fleskebille vandrer / flyr mye, og kan ofte finnes langt fra utklekkingsstedet. Fleskebillelarvene kan også utvikle seg i lagret fór for hund og katt.

Fleskebillen gjør egentlig ingen skade. Ett og annet eksemplar er helt normalt å oppdage. Hvis det derimot over tid stadig dukker opp nye og flere eksemplarer, og dette føles plagsomt, kan man vurdere å gå til tiltak.

Latinsk navn:

Dermestes lardarius

Trivselsområder:

Fleskebille dukker ofte opp på kjøkkenet hvor den livnærer seg på dødt dyrisk materiale som pølse, dyrefor, og div. matrester. Hvor egnede næringsmidler er lagret, kan den opptre i store mengder og gjøre alvorlig skade. I tørrfisklager er den et meget viktig skadedyr. Den har også vært tallrik i kraftforsiloer og i pelsdyrgårder.