Skogmaur

Bekjempelse av maur kan være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av skogsmaur.

Skogmaur

Skogsmaur gjør en viktig jobb i naturen. Derfor skal man ikke bekjempe disse maurene med mindre det er helt nødvandig. De er en svært standhaftig maurart, og maurtuer kan være vanskelige å bekjempe. 

Skogmaur velger av og til å bygge tue i hulrom, isolasjon og lignende i huset. Tuene vil da ikke forsvinner av seg selv, og må tas vekk. Dette er sannsynligvis en jobb for et skadedyrfirma.

Latinsk navn:

Formica rufa

Trivselsområder:

Skogmaur lever ute i naturen. De bygger store barnålstuer. Tua kan være like stor under bakken som over bakken. Skogmaur bør få være i fred, men av og til er tuene så nærme huset, eller i huset, at maurene utgjør en stor plage.

Skogsmaurene er den maurarten i Norge som lager de karakteristiske maurtuene / kollene ute i skogen, som vi alle kjenner. Skogsmaur er i realiteten en hel slekt med mange arter. Blant skogmaurene er det særlig de ekte røde skogmaurene (underslekten Formica) som lager de største tuene. Noen av disse artene hører til de mest vanlige i skog og mark.

Formering:

Byggingen av store maurtuer kan ta mange år. Hvor lang tid som trengs for at et samfunn skal nå maksimum størrelse avhenger blant annet av næringstilgang. God og stabil næringstilgang gjør det mulig å fø mange arbeidere og byggearbeidet går raskere. For at tuene skal vare lenge er stabile forhold viktig. Hvor gamle tuene kan bli er ikke kjent. Kan tuene bli 100, kanskje 200 år?

Bekjempelse og forebygging:

Skogsmaur skal man som nevnt la være i fred. Derimot noen ganger blir de så plagsomme at tua rett og slett må bekjempes. Det vi i ABS gjør, er å avdekke nettverket av tuer.

Normalt er det flere satelittuer som er koblet til hverandre. Vil du bli kvitt tua, er det neppe mulig å fysisk flytte tua med dronning og egg til ny lokasjon. Derfor må vi som regel gyver vi løs med insektmidler. Når en tue sitter i veggen, kan vi være nødt til å bore hull, for å få inn utstyr. Dette arbeidet kan være komplisert, men ønsker du å prøve selv kan du forsøke - se maurmiddel ute. Du kan også lese om hvordan fjerne maurtue.