Sauemaur

Bekjempelse av maur er komplisert, og hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av maur.

Sauemaur

Arbeiderne til sauemauren er mellom 4,5 og 7 millimeter lange. Dronninger og hanner - også kalt flygemaur - kan bli 9,5 millimeter lange. Første ledd i antennene er glatte uten utstående børster.

Latinsk navn:

Formica fusca

Skadeomfang og risiko:

Skadeomfanget er begrenset fordi sauemaur lever i forholdsvis små kolonier. Sauemaur som etablerer seg i hus er først og fremst til irritasjon, men maur på jakt etter mat kan utgjøre et hygieneproblem.

Bekjempelse og forebygging:

  • Finne reiret og fjerne det.
  • Legge ut forgiftet åte i en maurfelle.