Løvtrebarkbukk

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside.

Når du finner Løvtrebarkbukk innendørs kommer den gjerne fra fyringsved av løvtrær som er lagret innendørs. Ofte kan man finne dem i store antall inne når man tar ved inn fra kulden om vinteren. Billen har da våknet og klekkingsprosessen har startet.

Løvtrebarkbukk

Løvtrebarkbukk lever i forbindelse med bark på relativt ferskt trevirke. Den kan ikke leve uten bark. Bildene viser løvtrebarkbukk hun, og løvtrebarkbukk han. De har forskjellige farver.

Latinsk navn:

Phymatodes testaceus

Skadeomfang og risiko:

Løvtrebarkbukk kan ikke skade huset ditt, og det er ikke nødvendig å foreta seg noe som helst. De eneste alvorlige skadeinsektene i trevirke er Husbukk og Stripet borebille.