Brun jordmaur

Bekjempelse av brun jordmaur kan noen ganger være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av sukkermaur-jordmaur.


Brun jordmaur

Brun jordmaur ligner på Svart jordmaur (eller sukkermaur som den også blir kalt). Den største forskjellen er fargen. Bryst / mellompartiet og bena til brun jordmaur er gulbrune i fargen. Svart jordmaur er, som navnet tilsier, svart. Arbeiderne blir 3,2 med mer til 4,5 mm lang. Dronningen kan bli hele 8-9 mm.

Brun jordmaur lever i barken eller veden av gamle trær. De trives også veldig godt inne i hule trestammer. I hus trives brun jordmaur i gammelt treverk og isolasjon.

Latinsk navn:

Lasius brunneus

Føde:

Brun jordmaur lever hovedsakelig av honningdugg.

Skadeomfang og risiko:

Det er viktig å forstå at verken sukkermaur, stokkmaur, brun jordmaur eller andre typer av maur spiser treverk. Brun jordmaur uthuler treverket for å lage bolig. Restavfallet etter gnagingen finner man ofte i hauger langs gulvlistene eller i nærheten av der tua er. Et brun jordmaursamfunn lever svært lenge, og kan bestå av flere tusen individer, og de svermer normalt i juni og juli.

Bekjempelse og forebygging:

Det er i hovedsak tre metoder å bruke for å bekjempe maur generelt.
 1. Mekanisk bekjempelse. 
  ved å åpne opp vegger, gulv og tak, for deretter å fysisk fjerne samfunnet. Det kan være vanskelig å helt utelukke insektmidler, da man gjerne ikke ønsker tusenvis av maur flommende ut i huset. Det kan være viktig å unngå at dronningen stikker av og etablerer ny tue. Mekanisk bekjempelse av maursamfunn kan vise seg å være en dyr men dog mer miljøvennlig metode.
 2. Bruke insektmidler direkte på tua.
  Denne metoden innebærer at du forsøker å lokalisere maurtua, og dronningen. Du må tilføre insektmidler direkte på tua ved å åpne opp der de sitter, eller på annen måte få tilført insektmidlene. Vi i ABS har som mål å tenke kost / nytte for deg som kunde. Det innebærer at vi forsøker å finne måter å nå tua på uten å åpne opp vegger og gulv. Kanskje borer vi et lite hull, og tilfører små mengder insektmiddel via en sonde som vi stikker inn.
  Sørg for å ta livet av dronningen. Alternativt kan det skje at den finner et nytt sted å etablere tue. Denne metoden er veldig direkte, og du vet med sikkerhet at tua fysisk er utryddet.
 3. Bruk av forgiftet åte.
  Denne metoden bruker vi i ABS gjerne i kombinasjon med å bruke insektmidler direkte på tua. Hvis du ikke vet hvor tua er må du forsøke å plassere forgiftet åte på alle tenkelige steder hvor maurene ferdes. Målet er at de bringer åten tilbake til dronning og larver. Du bør fore maurene i lang tid. Denne metoden er indirekte, og det er vanskelig å se om du har oppnådd godt resultat. Sannsynlig vis blir du nødt til å vente til neste sommer og se om maur dukker opp på nytt. Vinter og tidlig vår er de beste tidene for denne metoden, da maurene ikke har gor tilgang på mat.
Når vi i ABS Skadedyrkontroll AS bekjemper maur benytter vi svært ofte metode 2, kombinert med metode 3. Bekjempe maur kan være komplisert, og det viser seg ofte at dette er en jobb for oss. Ta kontakt, så hjelper vi deg.
Boligavtalen
En boligavtale med ABS sikrer både miljø og trivsel i tillegg til at den kan spare dere for betydelige utgifter. En lav årlig pris kan falle mye rimeligere ut enn til stadighet å foreta en dyr total bekjempelse mot et tilbakevendende problem. Vi gir våre beste priser på slike avtaler.

I programmet inngår følgende:
 • Bygningskontroll: Kontroll av bygninger hvor skadedyr er påvist innendørs, for å avdekke mulige inntrengningsveier.
 • Faste inspeksjonsbesøk: Med utskiftning og supplering av bekjempelsesmidler og grundig ettersyn etter skadedyr. Inspeksjonsintervaller etter avtale og behov.
 • Ubegrenset tilkalling: Hvis problemer oppstår i kontraktperioden, og dette er avtalt.
 • Tilstandsrapporter: Skriftlige tilstandsrapporter skrives ved hver inspeksjon