Stokkmaur

Bekjempelse av Stokkmaur er komplisert, og hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av stokkmaur.

Stokkmaur

Det finnes tre arter av stokkmaur i Norge. Vanlig stokkmaur, varmekjær stokkmaur og sotsvart stokkmaur

Latinsk navn:

Camponotus herculeanus / Camponotus ligniperdus

Trivselsområder:

Vanlig stokkmaur (Camponotus herculeanus) forekommer over det meste av landet der det vokser skog. 

Varmekjær stokkmaur (Camponotus ligniperdus) er funnet nord til Nordland, men er vanlig bare i de sørlige deler av norge opp til nordtrøndelag. Disse to maurartene sies å være tofarvede. Midtstykket på kroppen er mer over i mørkerød / dyp burgunderrød.

Sotsvart stokkmaur (Camponotus vagus) er helt svart av utseende, og er kun blitt rapportert på Hvaler i Østfold. Stokkmaurarbeiderne er ca. 8mm eller noe større. Bevingede dronninger kan bli minst 25 mm.

Vanligvis vil stokkmaur etablere seg i stubber og nedfallstrær, eller som er svekket av råtesopper innvendig. Stokkmaur etablerer også samfunn i hus og hytter. Angrep i hus oppdages ved at maur observeres inn- og utvendig. Det kan komme fint sagspon ved lister og en kan høre det grafser i veggen. Under svermingen vil en plutselig kunne se mange store maur med vinger som kommer frem på fasaden, eller samler seg i vinduer i huset.

Formering:

Etablering av et stokkmaursamfunn starter med en sverming fra en eksisterende koloni. Både dronninger og hanner har vinger. De forlater "modersamfunnet" en stokkmaurvarm dag, som regel i slutten av juni. Etter parringen dør hannene, mens hver enkelt dronning forsøker å finne et egnet sted å bygge et nytt samfunn. Dronningen mister vingene og legger de første eggene, som så klekkes og fødes opp av dronningen. Disse vil så begynne å hente føde til dronningen og nye larver, slik at samfunnet gradvis vokser i antall.

Føde:

Stokkmaur spiser sukker, næringsrike plantesafter og bladlusekskrementer m.m. som må hentes i naturen. De går ofte opp i trær i nærheten av samfunnet for å finne næring. Stokkmaur spiser ikke treverk, men de gnager i treverket for å bygge redet på et sikkert sted. Vanligvis vil stokkmaur etablere seg i stubber og nedfallstrær, eller trærstokke maur som er svekket av råtesopper innvendig.

Skadeomfang og risiko:

Stokkmaur vil gnage et uregelmessig nett av ganger og hulrom i treverket, for å få plass til samfunnet. I de tilfeller hvor redet bygges i hus kan de gjøre stor skade, spesielt om redet bygges i bærende konstruksjoner. Stokkmaur er vanligvis ikke så plagsomme da de holder seg skjult og ikke beveger seg så mye åpent inne i huset. Dette fører ofte til at det går mange år før eier blir klar over at det er et problem.

Bekjempelse og forebygging:

Stokkmaur bør bekjempes av trenede personer.

En effektiv bekjempelse av stokkmaur, må rettes direkte mot redeområdet, hvor stokkmaur bor og formerer seg. Det kan være flere maurtuer og satelittkolonier i huset eller utenfor huset. Det er viktig å finne alle. Når tuene er funnet, er det viktig med rask og direkte behandling. Eksempelvis ved å bore et lite hull i tuen og tilføre insektmidler via en sonde slik at dronningen i tuen drepes. Hvis dronningen uroes, går det ikke mange sekundene før hun stikker av gårde med arbeidere og egg. Hun søker seg til et sted, hvor et nytt stokkmaursamfunn kan etableres.

Det er viktig å vite at dersom dronningen klarer å unnslippe, kan det ta flere sesonger før det igjen er mulig å bekjempe stokkmaursamfunnet. Det er svært vanskelig for et skadedyrfirma å utrydde stokkmaur dersom dette nettopp har skjedd. Normalt, sier vi nei til å utføre jobben.

Hvis du ønsker å bekjempe stokkmaur selv, er det sannsynligvis best å bruke et maurpulver, som kan blandes med vann. Du kan også forsøke å kombinere med bruken av forgiftet åte. Slike midler får du kjøpt på et hagesenter, eller en fargehandel.

ABS Skadedyrkontroll AS kan hjelpe deg:
Vi har lang erfaring, og utfører mange stokkmaurbekjempelser årlig. Ring oss, så kan vi diskutere dine behov. Noen ganger er stokkmaurbekjempelse enkelt, og vi foretar kun en inn / ut operasjon. Andre ganger er stokkmaurbekjempelse komplisert, og det er behov for langtids oppfølging. Priser på bekjempelse er avhengig av problematikk og omfang. Vi fokuserer på kost/ nytte for deg og anvender den rimligste og mest effektive metoden uten at du nødvendigvis må åpne opp bygningsmassen.

Boligavtalen:

En boligavtale med ABS sikrer både miljø og trivsel i tillegg til at den kan spare dere for betydelige utgifter. En lav årlig pris kan falle mye rimeligere ut enn til stadighet å foreta en dyr total bekjempelse mot et tilbakevendende problem. Vi gir våre beste priser på slike avtaler.

Klikk på bildet for å se hvor det er vanlig å finne stokkmaur i husetI programmet inngår følgende:

  1. Bygningskontroll: Kontroll av bygninger hvor skadedyr er påvist innendørs, for å avdekke mulige inntrengningsveier.
  2. Faste inspeksjonsbesøk: Med utskiftning og supplering av bekjempelsesmidler og grundig ettersyn etter skadedyr. Inspeksjonsintervaller etter avtale og behov.
  3. Ubegrenset tilkalling: Hvis problemer oppstår i kontraktperioden, og dette er avtalt.
  4. Tilstandsrapporter: Skriftlige tilstandsrapporter skrives ved hver inspeksjon.

 Hvis du vil forsøke selv først kan du gå til vår - skadedyrshop.no - og kjøpe "gjør det selv" produkter mot stokkmaur.