Liten skogmus / Småskogmus

Bekjempelse av mus er ofte komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av mus.

Liten skogmus / Småskogmus

Liten skogmus (småskogmus) er mindre og har mindre ører enn stor skogmus (storskogmus). Kroppslengden varierer mellom 60 og 115 mm, halelengden er mellom 60 og 110 mm.

Liten skogmus finnes i Norge hovedsakelig på Sør- og Østlandet, men forekommer på Vestlandet nord til Møre og Romsdal.

Skogmus er kjent i store deler av verden. Liten skogmus finnes i det meste av Europa, på øyer i Middelhavet og i Nordvest-Afrika.

Skogmus er mest aktive om natten. De er ivrige til å hamstre mat til vinteren og foretrekker å operere innenfor et begrenset område.

Latinsk navn:

Apodemus sylvaticus

Trivselsområder:

Skogmus går ikke i dvale om vinteren, men trekker gjerne inn i hus. Liten skogmus foretrekker de nedre delene av huset. Skogmus forårsaker materielle skader og kan utgjøre en helserisiko som smittespreder.

Formering:

I motsetning til husmus yngler ikke skogmus innendørs, men i ganger under bakken eller i bol oppe i trær. Ynglingen foregår i løpet av sommerhalvåret (fra ca. mars til oktober). Hvert kull teller normalt ca. 3 til 7 unger. Vanlig levealder er 2-3 måneder for liten skogmus.

Føde:

Korn, frø, snegler, insekter o.l. Ved siden av sine primære næringskilder smaker skogmus på omtrent alt den kommer over.

Dersom musen har spist åte med gift, vil avføringen bli farget blå/ grønn.

 

Skadeomfang og risiko:

Ett problem er at de gnager ting i stykker, et annet er at de kan forurense og spre smitte over store områder. Både fordi de drar med seg bakterier fra avfallsdunker o.l. og fordi de legger fra seg ekskrementer og urin hvor enn de ferdes.

Selve bygningene står i fare for å få ødelagt vegger, gulv, dører, elektriske ledninger, isolasjon, inventar m.m. som følge av gnaging. Ikke bare av gnagingen i seg selv, men også i form av vannlekkasjer, økt brannfare osv.

Bekjempelse og forebygging:

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. For hus / næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.