Jordveps

Bekjempelse av veps kan noen ganger være litt vanskelig. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av jordveps.

Jorveps Vespula vulgaris

Jordveps tilhører vepsefamilien stikkeveps, som ligger under insektsgruppen årevinger (Hymenoptera). I Norge er jordveps en av de vanligste stikkevepsartene. Både i utseende og som skadedyr er jordveps svært lik sin slektning tysk veps (Vespula germanica).

Latinsk navn:

Vespula vulgaris

Trivselsområder:

Hvis en jordvepskoloni er etablert i eller i nærheten av hus, kan nærgående veps være til stor irritasjon. Dette gjelder særlig på sensommer / høsten, når vepsene er mer opptatt av å få tak i søt mat enn å arbeide i bolet. Vepsebol er ettårige, og all vepsen bortsett fra dronningen dør om vinteren. Dronningen vil forlate bolet, og finne seg et lunt sted i nærheten for å overvintre. Deretter vil den starte byggingen av nytt bol når våren kommer. Derfor er det ikke mulig å vente til vinteren, for å fjerne bolet. Dronningen befinner seg altså ikke der.

Føde:

Larvene til jordvepsen mates med byttedyr (insekter, sommerfulglarver). Voksne jordveps spiser hovedsakelig nektar og søt frukt. De kan noen ganger forsøke å invadere bikuber for å ta honningen som finnes der.

Skadeomfang og risiko:

Det er vanlig å tro at jordveps kun bygger bol i bakken. Dette stemmer ikke. Det er meget vanlig å finne jordvepsebol på loft. Det er ganske lett å gjenkjenne bol fra jordveps. De produserer en slags papirmasse, og bygger ofte store og kladdete bol. Veps kan gnage litt på treverket, men gjør ingen reell skade på bygninger. Vi opplever noen ganger at veps har gnaget seg gjennom fuktskadde vegger, for deretter å flomme inn i rommene. Det samme kan skje når folk tetter inngangene til vepsen utvendig. Det eneste som skjer da, er at vepsen forsøker å finne nye utganger. Av og til er det direkte inn i boligen.

Bekjempelse og forebygging:

Før man i det hele tatt iverksetter bekjempelse av en jordvepskoloni, bør man vurdere om bekjempelse er nødvendig. Vepsen er i utgangspunktet regnet for å være et nyttedyr, og bør helst få være i fred. 

Hvis vepsen er plagsom, og bekjempelse anses som nødvendig, er det viktig å ta visse forholdsregler. Bruk heldekkende klær som jordvepsen ikke kan stikke gjennom. Sørg for at all tilgang til bar hud er tettet. Hvis bolet er veldig stort og/eller befinner seg på et vanskelig tilgjengelig sted, bør du kontakte en profesjonell skadedyrkontrollør.