Bier - honningbier

Bekjempelse av bier kan være svært komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av bier.

Bier - honningbier

Honningbier kan bli svært plagsomme når de bygger kolonier i hus. Bisamfunnet består av kaker av voks med honning. Bier kan formere seg til samfunn med titusener av individer i din vegg. Bie samfunnet er mangeårig, så de forsvinner heller ikke av seg selv om vinteren.

Bier er nytteinsekter, og skal ikke bekjempes med mindre det er nødvendig. Veldig ofte rømmer bisamfunn fra en lokal birøkter. Dronningen søker da etter et nytt sted å bygge bolig. Noen ganger skjer det at biene slår seg til rette inne i nettop ditt hus.

Bekjemping av bier i vegg kan være svært vanskelig. Veldig ofte befinner samfunnet seg høyt oppe under taket, og selve samfunnet kan være langt fra der hvor inngangen er.

Latinsk navn:

Apis mellifera

Bekjempelse og forebygging:

Å bekjempe bier i veggen betyr ofte at man også må åpne veggen for å renske ut honningkakene sammen med biene. Hvis ikke vil bikuben være attraktivt for nye bisvermer i tillegg til maur, biller og andre insekter.

Bier er tross alt nytteinsekter, og det er sannsynlig vis en birøkter i nærheten, som savner den svermen som har landet på ditt hus, eller i din hage. Det riktige å gjøre i slike tilfeller, er å kontakte ditt lokale birøkterlag, og spørre om de vil ha dem tilbake. Ofte kommer de og henter svermen gratis. Gå til  Norges birøkterlag sine websider.
Hvis biene har satt seg godt inne i vegger, er det ikke sikkert birktere klarer å få dem ut. Da kan et skadedyrfirma, slik som ABS Skadedyrkontroll AS, avlive svermen for deg.

Forebyggende tiltak
Det viktigste forebyggende tiltaket er å ved å sikre sprekker og lufteluker slik at dronningene ikke kommer inn og starter redebygging. Om det allikevel skjer er det lurt å bekjempe dem så tidlig som mulig, før de blir mange. Bekjempelsen må rettes direkte til boet.
 
Hvis du har et samfunn av bier i veggen, er det viktig at du ikke forsøker å tette inngangene. Dette gjør at biene forsøker å finne andre utganger, og kan resultere i store mengder svermende bier inne i huset.
 
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om problemet.
 

Ønsker du å se produkter og informasjon om hvordan bli kvitt bier kan du se våre produkter i skadedyrshoppen.