Brunbeltet kakerlakk

Bekjempelse av kakerlakker er ofte komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du kontakte oss for en uforpliktende samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av kakerlakker.

Brunbeltet kakerlakk

Voksne Brunbeltede kakerlakker er ca. 12 mm lange, og lysebrune. Vingene er fullt utviklede. Den ullvoksne hunnen er litt kortere og bredere en hannen. Vingene dekker ikke hele kroppen. Både voksne og nymfer kan gjenkjennes på to brunaktige bånd som går på tvers over ryggen. Både han og hun er relativt aktive, og hannen kan fly hvis den blir forstyrret.

Kakerlakker generelt er av de eldste grupper av nålevende insekter, og har levd på jorden i nesten uforandret form i 300 millioner år. Kakerlakkene er nattdyr, og omtrent altetende. De er nærmest flattrykte, med et stort brystskjold som nesten skjuler hodet når dyret ses ovenfra. Antennene er like lange som kroppen, og de kraftige løpebeina bringer dyret raskt vekk fra farer. De har en ubehagelig og karakteristisk lukt. De vanligste kakerlakkene, som forekommer er: Tysk kakerlakk, Orientalsk kakerlakk, amerikansk kakerlakk og brunbeltet kakerlakk.

Latinsk navn:

Supella longipalpa

Trivselsområder:

Brunbeltet kakerlakk foretrekker varme og tørre lokaliteter. De kan finnes inne i tørre skap, i sprekker oppunder taket, inne i forskjellige møbler. Du kan ikke lete etter Brunbeltet kakerlakk der du ser etter andre typer av kakerlakker. Det er derfor svært viktig å identifisere denne arten, for lykkes i en bekjempelse.

Formering:

De Brunbeltede kakerlakkene har tre utviklingsstadier: Egg, nymfe og voksen. Brunbeltet kakerlakk produserer 14 eggkapsler i løpet av livet. Egg legges i en kapsel, som bæres i ca. 30 timer før den blir festet på et trygt sted. Hver kapsel inneholder normalt gjennomsnittlig 13 egg. En eggkapsel klekker etter ca. 37 - 103 dager avhengig av temperatur. Nymfestadiene (unger) tar 8 - 31 uker. Når hunnkakerlakken er voksen, lever den ytterligere 13 - 45 uker. En Brunbeltet kakerlakk får totalt ca. 600 unger.

Føde:

Brunbeltet kakerlakk er, som andre kakerlakkarter, altetende. 

Skadeomfang og risiko:

Kakerlakker kan forurense mat. Noen sykdomsfremmende organismer er funnet på kakerlakker generelt. For eksempel matforgiftning, dysenteri og diaré kan smitte fra kakerlakker. Det er også kjent at kakerlakkekskrementer og skall etter hamskifte inneholder allergener som forårsaker kløe, astma og rennende øyne.

Bekjempelse og forebygging:

Den viktigste måten å forebygge mot kakerlakker er å sikre/kontrollere varer, flyttelass og reiseeffekter som kommer fra tropiske land og til Norge. Kakerlakker kan også spre seg fra bygning til bygning, med matvarer og flyttelass.
 
Fordi Brunstripet kakerlakk lever på så tørre steder, finner man dem ikke der du ser etter andre typer av kakerlakker. Det er derfor svært viktig å identifisere denne arten, for lykkes i en bekjempelse. Når det oppdages kakerlakker i bygninger må det gjennomføres et omfattende program med kartlegging, bekjempelse, og etterkontroller. Vanligvis er kakerlakkproblemer et kollektivt problem for Borettslag, Sameier, Boligselskaper osv, og betales normalt av disse og ikke den enkelte beboer. Bekjempelse av kakerlakker er komplisert, og må gjøres av trenet personell.
 
For å bekjempe kakerlakker, er det viktig å gjøre en grundig inspeksjon. Vanlig vis er det lurt å utføre en detektering med bruk av kakerlakkdetektorer. Kakerlakkdetektorer er en limfelle normalt av papp, hvor det brukes et duftstoff som tiltrekker kakerlakkene. En detektering bekjemper ikke en kakerlakkinfestasjon, men den vil gi en indikasjon på omfanget av problemet. Neste fase er å foreta en grundig bekjempelse.
 
Det er i de senere årene blitt vanlig at skadedyrfirmaer bruker kakerlakkåte til bekjempelse av kakerlakkproblemer. Slike midler kombineres gjerne med bruk av vanlige insektmidler.
 
Resistens mot insektmidler er ofte resultatet av privatpersoners bruk av insektmidler. Etter bekjempelsen bør det foretas flere etterkontroller, alternativt flere bekjempelser.