Stripet borebille

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside.

Stripet borebille eksisterer i hele landet fra sør og opp til Troms. Den er særlig utbredt i kyststrøkene hvor det er et fuktig klima. Stripet borebille har mange navn, for eksempel mott, mit, mår, veggsmed.

Stripet borebille

Stripet borebille er ved siden av Husbukk vårt alvorligste skadeinsekt i trebygninger. Over tid vil treverket bli totalt pulverisert. Det er larven til Stripet borebille som gjør skade på treverk. Den kan leve og gnage på treverket i 2-3 år eller mer, avhengig av fuktighet og varme, før den forpupper seg og kommer ut som bille.

Latinsk navn:

Anobium punctatum

Trivselsområder:

Stripet borebille kan finnes over alt i huset, men er avhengig av høy relativ luftfuktighet rundt 40 - 60%. Derfor trives Stripet borebille best i kjellerrom. De trives best med en varme rundt 20-25 grader.

Formering:

Billen lever kun 2-3 uker. Formålet er å formere seg, og legge egg i sprekker i treverket. Deretter dør de. Denne svermeprosessen foregår i perioden mai til september, men særlig juni – juli.

Bekjempelse og forebygging:

Hovedbehandling bør være fuktreduserende tiltak, alternativt kombinert med impregnering av treverket. Impregnering utføres av ABS Skadedyrkontroll AS. Det er viktig  å vite at treverk som har blitt malt, lakkert e.l. ikke lar seg impregnere med insektbeskyttende midler. Vi er avhengige av at væsken kan trenge inn i treverket.