Edderkopper

Hvis du vurderer profesjonell hjelp med utredning av edderkopper, kan du ta kontakt med oss nå for en samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av edderkopper.

Edderkopper

I Norge finnes det mer en 500 arter av edderkopper, og alle er ufarlige for mennesker. Vanlige edderkopper i Norge er stor husedderkopp og vevkjerring, også kalt for "langbein" eller "stankelbein". Mens insekter har tre par bein, har edderkopper fire. Siden edderkopper lever av insekter kan den sees på som nyttedyr.

Når edderkopper opptrer i forbindelse med bygninger er det i hovedsak på steder som er fuktige. I jordkjellere, langs grunnmuren, i vegetasjonen og nede i steinfyllinger har de sin naturlige plass. De som kommer inn i boligrom finner som regel ikke egnede steder å overleve og vil da trekke ut eller dø.

Den vanligste edderkopp å møte i hus er husedderkopp. Den er helt ufarlig men kan virke skremmende, da den kan bli svært stor.

Latinsk navn:

Araneidae

Skadeomfang og risiko:

Med unntak av den frykt enkelte mennesker føler når de ser edderkopper, er de ufarlige for mennesker og fører ikke til skade.

Bekjempelse og forebygging:

En viktig måte å forebygge mot edderkopper er å sikre sprekker/ventiler, silk at det blir vanskeligere for dem å komme inn. Et tiltak er å sette opp nettingduk foran åpninger inn i huset, såsom dører og vinduer som står åpne på natten, kjellerluker og ventiler. Ved i tillegg å redusere fukt i kjellere vil næringsgrunnlaget for edderkoppene reduseres. Andre forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede langs grunnmuren, og ikke lagre bygningsmaterialer o.l. inntil grunnmuren. Fjern spinn som er rundt hus eller terasse ute.