Edderkopper

Hvis du vurderer profesjonell hjelp med utredning av edderkopper, kan du ta kontakt med oss nå for en samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av edderkopper.

Edderkopper

I Norge finnes det mer en 500 arter av edderkopper, og alle er ufarlige for mennesker. De er meget alminnelige, men det er ikke så vanlig at vi kommer i kontakt med dem. Edderkopper har fire par bein, mens insekter har tre par bein. De lever av å fange andre små dyr, og må sees på som nyttedyr.

Når edderkopper opptrer i forbindelse med bygninger er det i hovedsak på steder som er fuktige. I jordkjellere, langs grunnmuren, i vegetasjonen og nede i steinfyllinger har de sin naturlige plass. De som kommer inn i boligrom finner som regel ikke egnede steder å overleve, og de vil da trekke ut eller dø.

Den vanligste edderkopp å møte i hus er Husedderkopp. Den er som nevnt helt ufarlig, med kan virke skremmende da den kan bli svært stor.

Edderkopper er ikke alltid lett å bekjempe. Blir man derimot plaget av å ha edderkopper i huset, kan man tillate seg å gjøre noe med det.

Latinsk navn:

Araneidae

Skadeomfang og risiko:

Med unntak av den frykt enkelte mennesker føler når de ser edderkopper, er de helt ufarlige for mennesker og fører ikke til skade.

Bekjempelse og forebygging:

En viktig måte å forebygge mot edderkopper er å sikre sprekker/ventiler, silk at det blir vanskeligere for dem å komme inn. Ved å redusere fukt i kjellere vil næringsgrunnlaget for edderkoppene reduseres, Andre forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede langs grunnmuren, og ikke lagre bygningsmaterialer o.l. inntil grunnmuren.