Skadedyr i kjeller

Skadedyr i kjeller

På nyere bygg er standarden på rom i kjeller ofte like god som i resten av huset. Allikevel kan det stadig dukke opp dyr her som du kan oppfatte som skadedyr eller som er reelle skadedyr. I nyere kjellere er det ofte både varmekabler og isolasjon i gulv som gjør at særlig maur vil kunne bosette seg der.

I eldre boliger er det ofte helt andre standarder på isolasjon, fuktforhold og ventilasjon i kjelleren. Gamle grunnmurer med mye sprekker gir god tilgang for skadedyr til å ta seg inn og mange skadedyr trives i mørke fuktige rom. I eldre boliger ligger ofte vann og kloakkrør nede i krypkjellere, og særlig rotter vil kunne etablere seg her. Mus kan også hyppig forekomme i kjellere. Rotter og mus kan gjøre stor fysisk skade på hus og bør bekjempes.

Fordi det ofte er mye høyere luftfuktighet i kjellere enn høyere opp i boligen, vil skadedyr som stripet borebille og råteborebille ofte trives meget godt i rå kjellere. Dette bør i mange tilfeller bekjempes eller stoppes. Våre teknikere er eksperter på hvilke tiltak du burde igangsette for å bli kvitt skadedyrene.

Med god hjelp av våre eksperter kan du bli kvitt skadedyrene i din kjeller.

Av ufarlige insekter som dukker opp i kjelleren kan vi nevne saksedyr (klypedyr), tusenbein, skolopendere, skrukketroll (munkelus) og edderkopper. Disse trenger man ofte ikke å bekjempe, men det kan allikevel være vanskelig å bli kvitt de uten å gjøre andre tiltak med huset.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon. Gå til vår kontaktside.