Skadedyr i fyringsved

Skadedyr i fyringsved

Veldig mange insekter lever i døende eller nylig døde trær, slik som fyringsved. Skadedyr som kommer inn med fyringsved er ofte biller av forskjellige typer, gjerne trebukker, borebiller og barkbiller. De dukker gjerne opp på senvinteren når vintersøvnen er brutt og veden tas inn i varmen. Om sommeren kommer de inn under svermeperioder. Billene trekkes ofte mot lyset og blir derfor liggende i vinduskarmen. Huseiere kan bli bekymret når det plutselig ligger store mengder døde insekter i boligen men disse gjør ingen skade i husets treverk.  Husbukk og stripet borebille er derimot biller som kan gjøre alvorlig skade i treverk. Et enkelt tiltak for å unngå biller innendørs er å oppbevare fyringsved utendørs.

Ønsker du å bekjempe ulike type skadedyr på egenhånd, kan du finne ulike produkter på www.skadedyrshop.no.