Jordrotter - Vånd

Jordrotter - Vånd

Vånd (jordrotte) er mindre enn brunrotte med en rund og lettere klumpet kropp på 12-20 cm, hale mellom 5-11cm.,  avrundet snute, små ører og kort hårete hale.

Latinsk navn:

Arvicola terrestris

Trivselsområder:

Vånd, eller kjent kalt jordrotte er en gnagerart som skaper enorme problemer i hager, fruktplantasjer, parker og andre grøntområder. De lever det meste av livet nede i bakken og graver gangsystemer. Den trives best i fuktig terreng, og den er flink til å svømme.

Formering:

Vånd (jordrotte) får 4-5 kull i sommersesongen, og ungene når forplatningsdyktig alder på 2 måneder. Den har en stor formeringsevne, men blir vanligvis ikke eldre enn 15-20 måneder.

Føde:

Vånd (jordrotter) spiser planterøtter, løker osv. som igjen fører til at plantene dør.

Skadeomfang og risiko:

Utbredelse av vånd (jordrotte) i et område viser seg ved at det oppstår huller i bakken. Terrenget blir ujevnt og synker sammen. Hull etter jordrotter er små, ca. 5 cm i størrelse.

Bekjempelse og forebygging:

Vånd (jordrotter) vil fortrinnsvis holde seg der det er en del vegetasjon med busker og høyt gress. I slike områder er det ofte vanskelig å se omfanget av aktiviteten. Med basis i slike områder sprer de seg inn i bl.a. hager.

Forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede og ikke la gress og planter gro fritt. Hageeiere som får problemer med vånd (jordrotter) kan ha velstelte hager, men være omgitt av ustelt terreng som innbyr til våndaktivitet, og vil på den måten stadig bli utsatt for nye angrep.

Det finnes mange gode råd mot vånd (jordrotter), men ingen kan sies å gi noen fullgod effekt. Type lydrepellenter har ingen dokumentert effekt. 

Vanlig rottegift har vist seg ikke å være effektiv mot vånd (jordrotter), fordi jordrotter er motstandsdyktige mot rottegiften. Det er også mye K-vitaminer i røtter, som igjen er motgift til de blodfortynnende virkestoffene som finnes i vanlig rottegift. 

Det er vanlig å tro at huller som finnes i plener o.l. automatisk stammer fra jordrotter. Ofte er ikke dette korrekt da vanlige brunrotter kan grave seg ned langs grunnmurer eller opp gjennom defekter i nærliggende kloakkummer.

Det finnes ingen gift som er tillatt i bruk for privatmarked. Du kan imidlertid bruke mekaniske produkter som du får kjøpt på www.skadedyrshop.no.
Som professionel aktør i skadedyrsbransjen, har vi mulighet for å bruke noen få gift produkter som kan ha effekt i tilfelle med begrenset omfang.