Hvilket skadedyr? - Rotter

Rotter

Rotter

Når vi snakker om rotter som skadedyr, er det som gjerne brunrotte det er snakk om. Rotte kan forveksles med vånd (jordrotte) og husmus. Vånd er en uskyldig vegetarianer som lever utendørs og husmus har blitt relativt sjelden som skadedyr.

Med god hjelp av mennesker har rotta spredt seg over hele kloden. Rotter finner vi så å si overalt; i kloakknett, avfallsplasser, bygninger, husdyrrom, industriområder med næringsmiddel og forproduksjon. Rotter i bygg bør bekjempes. Rotter er skadedyr som kan gjøre store skader på bygninger. De gnager på bortimot alt, og det er ikke uvanlig at de gnager på strømledninger og vann- og avløpsrør, noe som kan gi opphav til brann, vannlekkasjer og kloakkproblemer. Rotter ødelegger isolasjon i vegg og kan bygge bol.

Rotter er også skadedyr som beveger seg mellom rene og urene områder og kan derfor overføre smitte og bakterier. Å bli kvitt rotter kan være enkelt, men det kan også innebære en komplisert bekjempelse. Rotter som dør i vegg, gulv og tak kan gi ekstremt ubehagelig lukt.

Mange kjøper seg «rottejagere» som sies å jage eller holde unna rotter ved hjelp av høyfrekvente lyder. Det finnes ingen vitenskapelige undersøkelser som viser at disse fungerer tilfredsstillende.

Våre teknikere har lang erfaring med å kartlegge og forstå problematikken med rotter. Bekjempelsen må tilpasses hvert enkelt bygg. Ta kontakt med oss for å få hjelp til bekjempelse og bli kvitt rotter.
Gå til vår kontaktside.

Ønsker du å se "gjør det selv" produkter for hvordan bli kvitt rotter? Se våre produkter på skadedyrshop.no.