Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Rottegift_rotte

Det foreligger nye nasjonale krav til muse- og rottemidler. Kravene har per september 2012 trådt i kraft, og vi vil anbefale alle å sette seg inn i kravene. Vi bistår gjerne med veiledning og konsultasjon.

Nasjonale krav til muse- og rottemidler som inneholder brodifakum, bromadiolon, difenakum, difetialon eller flokumafen

Krav til produkter for private brukere

Dette er produkter man kan kjøpe og bruke for eksempel hjemme eller på hytta uten å ha noen utdanning eller spesielle kvalifikasjoner innen skadedyrbekjempelse. Kravene for produkter til privat bruk er følgende:

  • Kun produkter mot mus vil kunne godkjennes.Produkter til rottebekjempelse er altså forbeholdt profesjonelle brukere.
  • Produktene skal kun brukes innendørs. Det blir ikke tillatt for private brukere å anvende musemidler utendørs.
  • Den eneste typen produkter som kan bli godkjent, er forhåndsfylte åtestasjoner. Korn- og pelletbaserte musemidler vil ikke være tillatt i de ferdigfylte åtestasjonene.
  • Forpakningene med musemiddel for private brukere kan inneholde maksimalt 100 g musemiddel (ikke medregnet vekten av åtestasjonen).

Krav til produkter for profesjonelle brukere med godkjent skadedyrsertifikat (spesialisert yrkesbruk)

Dette er produkter man kan kjøpe og bruke kun hvis man har et godkjent skadedyrsertifikat. For disse produktene gjelder følgende:

  • Både muse- og rottemidler vil kunne godkjennes.
  • Korn- og pelletbaserte produkter tillates for spesialisert yrkesbruk, men kan kun brukes innendørs, ikke utendørs (heller ikke i åtestasjoner).
  • Til muse- og rottebekjempelse innendørs, må åtestasjoner benyttes for alle typer formuleringer.
  • Utendørs må solide, værbestandige åtestasjoner benyttes. Denne restriksjonen gjelder ikke for bekjempelse i kloakksystemet.
  • Muse- og rottemidler skal kun plasseres i og rundt bygninger. Slike produkter skal ikke brukes i åpent terreng.
  • Minimum pakningsstørrelse er 8 kg. Pakningene skal være tydelig merket med "Kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere".