Stor skogmus / Storskogmus

Bekjempelse av mus er ofte komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av mus.

Stor skogmus / Storskogmus

Stor skogmus finnes i Norge nord til Trøndelag. Den har en kroppslengde mellom 100 og 120 mm. og en hale på mellom 100 og 130 mm. Hos stor skogmus er halen lengre enn kroppen og den har en karakteristisk lys flekk på halsen. Sammenliknet med ekskrementer fra husmus, er ekskrementene fra stor skogmus korte (3-6 mm) og tykke.

Skogmus er mest aktive om natten. De er ivrige til å hamstre mat til vinteren og foretrekker å operere innenfor et begrenset område.

Latinsk navn:

Apodemus flavicollis

Trivselsområder:

Skogmus går ikke i dvale om vinteren, men trekker gjerne inn i hus. Stor skogmus foretrekker husets øvre deler. Skogmus forårsaker materielle skader og kan utgjøre en helserisiko som smittespreder.

Formering:

I motsetning til husmus yngler ikke skogmus innendørs, men i ganger under bakken eller i bol oppe i trær. Ynglingen foregår i løpet av sommerhalvåret (fra ca. mars til oktober). Hvert kull teller normalt ca. 3 til 7 unger. Vanlig levealder er 12 måneder for stor skogmus.

Føde:

Hovedsakelig plantekost, særlig frø.

Dersom musen har spist åte med gift, vil avføringen bli farget blå/ grønn.

Skadeomfang og risiko:

Ett problem er at de gnager ting i stykker, et annet er at de kan forurense og spre smitte over store områder. Både fordi de drar med seg bakterier fra avfallsdunker o.l. og fordi de legger fra seg ekskrementer og urin hvor enn de ferdes.
 
Bygningsmasse blir ødelagt i form av at isolasjon blir borte. Isolasjonseffekten forsvinner da i veggene. Urinlukt, stall lukt osv. er ofte et resultat av å ha mus i veggene. Når mus gnager på ledninger kan brann oppstå, og det kan bli dyrt når de gnager på f.eks. vannslangen til oppvaskmaskinen. 

Bekjempelse og forebygging:

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. For hus / næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.