Mus

Mus

Mus trekker ofte inn i hus og hytter på høsten og vinteren. Det er som oftest småskogmus (liten skogmus) som trekker inn, men også storskogmus (stor skogmus), husmus og klatremus kan overvintre i bygninger. Mus yngler normalt ikke innendørs, men sporadisk yngling tidlig eller sent i sommersesongen er registrert (pers. med).

Mus i hus er i all hovedsak nattaktive. Mus er nygjerrige og har liten frykt for ukjent mat. Derfor gnager den på det meste for å undersøke og utforske ting og på denne måte komme seg til mat. Er det ikke føde hvor musen er, kan den kan gnage huller i vegge, gulv, dører og tak.

Mus kan gjøre stor skade på bygninger og bør bekjempes. Siden mus er nysgjerrige kan de være lette å fange i feller inne. Det kan derimot være vanskelig å finne stedet de kommer seg inn i bygningen. Det er derfor ikke alltid så enkelt å bli kvitt problemet permanent. Mus trenger en sprekk på 6 millimeter eller mer for å ta seg inn. Alle typer mus vil kunne gnage på ledninger, med den risikoen det er for kortslutninger, ødelagte elektriske anlegg og fare for brann. Mus kan også gnage på vannrør og man kan få store vannskader. Når mus oppholder seg inne i en vegg, i et tak eller etasjeskille, griser de til og ødelegger isolasjonsmateriell med avføring og urin. Skjer dette over lang tid vil det kunne oppstå en ubehagelig lukt. Dersom mus dør i veggen vil det lukte ubehagelig.

Mus kan, som rotte, bevege seg mellom rene og urene soner, og kan potensielt være en smittespreder. Mange er bekymret for musepest. Som oftest er det husmus eller småskogmus man har i huset, og det er heller klatremus (eller rødmus i Nord-Norge) som er smittekilde til musepest. En sjelden gang kan klatremus gå i hus, men det er ikke vanlig.

Storskogmus foretrekker de høyere delene av bygninger, mens småskogmus foretrekker de nedre delene av bygget. Når det er sagt, blir det stadig fanget småskogmus på loft i privatboliger. Husmus har blitt en mer sjelden art i våre dager, selv om navnet tilsier at den er vanlig i hus. Hvis man først får husmus, vil den raskt kunne bli et større problem enn skogmus fordi husmus kan yngle hele året, også inne i bygninger. Den kan fort ha opptil 8 kull i året. Mange kjøper seg «musejagere» som sies å jage eller holde unna mus ved hjelp av høyfrekvente lyder. Det finnes ingen vitenskapelige undersøkelser som viser at disse fungerer tilfredsstillende.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til bekjempelse og bli kvitt mus i hus. Våre teknikere er dyktige og har lang erfaring med å løse slike problemer.

Gå til vår kontaktside.

Ønsker du å se "gjør det selv" produkter for hvordan bli kvitt mus? Se våre produkter i Skadedyrshoppen.