Orientalsk kakerlakk

Bekjempelse av kakerlakker er ofte komplisert, og hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av kakerlakker.

Orientalsk kakerlakk

Voksne Orientalske kakerlakker er ca. 25 mm lange. Både hunnen og hannen er mørk brune, nesten svarte. Kroppene har et nærmest glinsende utseende. Hunnkakerlakken har små vinger, helt uten funksjon. Kroppen til hunnkakerlakken er litt bredere og tyngre enn hannens. Hannkakerlakkens vinger dekker ca. 2/3 av kroppen. De kan heller ikke fly.

Latinsk navn:

Blatta orientalis

Trivselsområder:

Orientalsk kakerlakk er ikke så vanlig i Norge. De foretrekker mørke fuktige og noe kjølige steder, for eksempel kjellere. Den kan finnes i forbindelse med kloakk, sluk og råtnende organisk materiale. Du finner den ikke i kjøkkenskap o.l. Orientalsk kakerlakk lever ikke utendørs i Norge.

Formering:

De Orientalske kakerlakkene har tre utviklingsstadier: Egg, nymfe og voksen. Orientalske kakerlakker produserer åtte eggkapsler i løpet av livet. Hver kapsel inneholder normalt 16 egg. En eggkapsel klekker etter ca. 16 dager i romtemperatur. Nymfene (unger) går igjennom 7-10 stadier, og tar 24 - 130 uker. Når hunnkakerlakken er voksen, lever den ytterligere 5-26 uker. En orientalsk kakerlakk får totalt ca. 200 unger. Dødeligheten er stor. i Norge er det nok ikke så vanlig at Orientalske kakerlakker klarer å formere seg mye.

Føde:

Orientalsk kakerlakk lever av all slags søppel, og andre råtnede materialer. Hvis de har tilgang til vann, kan orientalsk kakerlakk leve i en måned uten mat. Uten vann dør de innen to uker.

Skadeomfang og risiko:

Det største problemet et at den Orientalske kakerlakken trives på svært uhygieniske områder, som kloakk, sluk og søppel. Dette gjør at de lett kryssforurenser matvarer i kritiske områder. Kakerlakker forurenser mye mer matvarer, enn de klarer å spise. Noen sykdomsfremmende organismer er funnet på kakerlakker generelt. For eksempel matforgiftning, dysenteri og diaré kan smitte fra kakerlakker. Det er også kjent at kakerlakkekskrementer og skall etter hamskifte inneholder allergener som forårsaker kløe, astma og rennende øyne.

Bekjempelse og forebygging:

Den viktigste måten å forebygge mot kakerlakker er å sikre/kontrollere varer, flyttelass og reiseeffekter som kommer fra tropiske land og til Norge. Kakerlakker kan også spre seg fra bygning til bygning, med matvarer og flyttelass.