folder Brosjyrer

Diverse brosjyrer om vårt tilbud til ulike målgrupper.

Oppføringer

pdf Hygiene og skadedyr i næringsmiddelbedrifter

Hygiene og skadedyr i næringsmiddelbedrifterHygienekontroll av næringsmiddelbedrifter er svært høyt prioritert. For å beskytte forbrukerne, eksisterer flere statlige kontrollorganer. Vi ser daglig i media at næringsmiddelbedrifter blir stengt på grunn av dårlig hygiene og skadedyr. Vi hjelper dere med hygienearbeidet. Kontakt oss i dag, for en uforpliktende inspeksjon.

pdf Skadedyr i borettslag, sameier og boligselskaper

Skadedyr i borettslag, sameier, boligselskaperPÅLAGT INTERNKONTROLL

Dere er pålagt internkontroll rundt skadedyr, og må skriftlig dokumentere for tiltak og rutiner. BRANN OG

VANNSKADER FOR MILLIONER

Hvert år forårsaker skadedyr skader for enorme summer. Dere er forpliktet til å tenke preventivt. Ikke bare på grunn av forsikringsdekningen i etterkant. Husk at liv og helse også kan stå på spill. Skadedyr skaper også dårlig rykte og verdiforringing.

pdf Skadedyr i eiendom, bedrifter, industri og næringsparker

Skadedyr i eiendom, bedrifter, industri og næringsparkerI «forskrift om skadedyrbekjempelse» Kapittel II, §2-1 og §2-2, plikter eier eller bruker av bygning, innretning m.m. å iverksette tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr. Vi hjelper dere med internkontrollen. Kontakt oss i dag, for en uforpliktende inspeksjon.

pdf Skadedyrproblemer? Bedrifter, borettslag, private (flyer)

Skadedyrproblemer? Bedrifter, borettslag, privateHvert år forhindrer ABS Skadedyrkontroll AS at utallige bedrifter, næringsmiddelbedrifter, private hjem, borettslag osv må leve i uhygieniske miljøer. Vi bistår også næringsmiddelbedrifter med deres internkontroll av hygiene.