Brunsnegle

Bekjempelse av brunskogsnegl, også kalt iberiaskogsnegl, brunsnegl eller «mordersnegl», kan være utfordrende.

Dersom du ønsker å bli kvitt snegler i hagen, kan du kjøpe produkter for bekjempelse på skadedyrshop.no 

Brunsnegle

Brunskogsnegl, også kalt iberiaskogsnegl, brunsnegl eller «mordersnegl», ble funnet for første gang i Norge i 1988 i Fredrikstad, Bamble og Molde. Arten har spredt seg og forekommer nå langs kysten fra Hvaler til Trondheimsfjorden. Lange perioder med intens kulde gjennom vinteren samt tørke om våren og forsommeren, vil nedsette bestanden. En mild våren og forsommer med mye nedbør vil kunne medføre en markert økning av brunskogsnegler.

Latinsk navn:

Arion lusitanicus

Trivselsområder:

Brunskogsnegle/ brunsnegle trives godt hvor det er planter med sarte blader men også på grasmark og felt med grønnsaker eller jordbær. Sneglen liker seg i et fuktig klima med lett regnvær eller nattedogg. Vanning kan også øke sneglenes aktivitet, mens bestanden reduseres ved tørre forhold og kraftig nedbør.

Formering:

Brunskogsnegle/ brunsnegle har en ettårig livssyklus og voksne individer dør sent på høsten. Unge individer overvintrer i komposthauger eller i huller i jorden hvor også eggene legges. Sneglen våker opp i april/ mai måned og kan produsere opptil 400 egg fra sommeren og utover høsten. Eggene klekkes etter 1-2 uker. Utviklingen fra nyklekt snegl til fullvoksen tar 4-5 uker.

Føde:

Sarte blader, gress, felt med grønnsaker eller jordbær.

Skadeomfang og risiko:

Brunskogsnegle/ brunsnegle kan ødelegge avling av grønsaker som dyrkes på friland, blomsterbed, blomsterløk og gressplen. 

Bekjempelse og forebygging:

Forebygg ved godt renhold i hagen: Fjern råtnende og dødt plantemateriale slik at gjemmesteder som kan samle fukt unngås, fjern ugress og ha en kort gressplen og sjekk komposthaugen jevnlig. Brunskogsnegle/ brunsnegle kan spre seg gjennom innkjøp/ bytte av planter samt innkjøpt jord. Vann kun planter og ikke over et helt felt. Vann om morgenen istedenfor om kvelden.

Har du først blitt invadert av brunskogsnegle/ brunsnegle, finnes det ulike midler du kan benytte:

Vil du bli kvitt snegle, er sneglegift som Ferramol et effektive kjemisk midler mot brunskogsnegle. I tillegg kan du kombinere med sneglegjerde, som er en fysisk barriere som gjør det umulig for snegler å ødelegge plantene. Fordelen er at gjerdet kan gjenbrukes år etter år.

Gå til skadedyrshop.no for å se hvilke midler du kan bruke.

Kilde:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Divisjon Plantehelse. Plantevernsleksikon, 2017.