Pelsbille

Bekjempelse av pelsbiller kan i mange tilfeller være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av pelsbiller.

Pelsbille

Pelsbille (Attagenus pellio) forekommer langt mer sjeldent innendørs enn sin artsfrende, brun pelsbille (Attagenus smirnovl). Pelsbillen er 3,5 – 5 mm lang, oval og med en oval hvit flekk på midten samt tre hvite flekker på bakkanten av brystskjoldet.

Latinsk navn:

Attagenus pellio

Formering:

Pelsbillen lever utendørs og på sommeren finnes den voksne billen på blomster. Pelsbillen kan også komme innendørs gjennom åpne vinduer, fuglereir i nærheten samt via husets ytre konstruksjoner. Pelsbillen har en utviklingssyklus på 1-3 år avhengig av tilgang på mat, temperatur og fuktighet.  

Føde:

Larven til pelsbillen lever innendørs blant annet av korn, ris, smuler som samler seg i gulvsprekker og skap samt tekstiler/ gjenstander av linn, bomuld, ull, silke og skinn. Dette gjør pelsbillene til svært vanskelige insekter å utrydde.

Bekjempelse og forebygging:

Følgende råd kan være nyttige for å definere hvilket tekstilskadedyr du har problem med:

1. Hvis du finner insekter, kan du sammenligne med bildene på denne siden. Alternativt kan du sende inn et eksemplar til oss. I så fall gå til Insektanalyse eller sende oss spørsmål og bilde av insektet påvia vår kontaktside.

2. Se etter larvehuder og deler av insekter. Larven skifter hud 12 ganger. Ofte finner du larvehuder i nærheten av tekstilene. Klesmøllarver og spinn finnes gjerne midt i tekstilet.

3. Det er insektlarvene, som gjør skade. Derfor er det gjerne disse du finner i tekstilene. Det er kun larvene til pelsbillene som lever i tekstilene.

4. Se på hvilket type tekstil som evt. er angrepet. Pelsbille larven spiser også bomuld - i motsetning til larvene til brun pelsbille og laver fra klesmøll.

5. Grundig støvsuging fjerner dyr og reduserer mattilgangen. Tett også igjen sprekker i gulvplanker, paneler etc. Ikke vask med vann da dette er gunstig for larvene. Husk også at støvsugerposen er et mulig oppholdssted. Frysing i vanlig hjemmefryser er ikke velegnet da pelsbillen tåler kulde godt. Angrepne tekstiler kan varmebehandles ved 60 °C.