Brun pelsbille/ Majorstubille

Bekjempelse av brun pelsbille kan i mange tilfeller være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av pelsbiller.

Brun pelsbille/ Majorstubille

Brun pelsbille (Attagenus smirnovi) eller "Majorstubillen" som den også kaldes, forekommer langt oftere innendørs enn sin artsfrende, pelsbillen (Attagenus pellio). Brun pelsbille er 2,5 - 4 mm lang, rund og med brun bakkropp og svart forkropp. Antennene er korte med en treleddet kølle.

Latinsk navn:

Attagenus pellio

Formering:

Brun pelsbille formerer seg kun innendørs i Norge og både voksne biller og larver kan derfor kunne oppleves hele året. På sommeren kan brun pelsbille lett spre seg ved å fly ut av åpne vinduer, følge rørgjennomføringer eller spres med gjenstander. Hunnen lever i ca. 20 dager og egg utvikles i løpet av 6-18 måneder til voksent individ. Utviklingstid er avhengig av varme hvor 24 grader er optimalt. 

Føde:

Larven til brun pelsbille er altetende og kan leve av støv, matsmuler, ull tekstiler, skinn osv. Dette gjør at brun pelsbille kan være et svært vanskelig insekt å utrydde.

Bekjempelse og forebygging:

Følgende råd kan være nyttige for å definere hvilket tekstilskadedyr du har problem med:

1. Se etter levende insekter. Dette er ikke alltid så lett da de ofte ikke er å finne i tekstilene. Se i sprekker osv. Ofte kan man finne døde eksemplarer i vinduskarmen. Hvis du finner insekter, kan du sammenligne med bildene på denne siden. Alternativt kan du sende inn et eksemplar til oss. I så fall gå til Insektanalyse eller send spørsmål og bilde av insektet til oss via vår kontaktside.

2. Se etter larvehuder og deler av insekter. Larven skifter hud 12 ganger. Ofte finner du larvehuder i nærheten av tekstilene. Klesmøllarver og spinn finnes gjerne midt i tekstilet.

3. Det er insektlarvene, som gjør skade. Derfor er det gjerne disse du finner i tekstilene. Brun pelsbille lever ikke i tekstilene men det gjør derimot klesmøll.

4. Se på hvilket type tekstil som evt. er angrepet. Larver av brun pelsbille og klesmøll går i all hovedsak kun på ulltekstiler hvorimot larven til pelsbille (Attagenus pellio) også eter bomull.

5. Grundig støvsuging fjerner dyr og reduserer mattilgangen. Tett også igjen sprekker i gulvplanker, paneler etc. Ikke vask med vann da dette er gunstig for larvene. Husk også at støvsugerposen er et mulig oppholdssted og derfor må byttes/ fryses hypping.