Biller

Biller

Biller utgjør ofte et stort problem for enkelte næringsmiddelbedrifter, hvor de kan formere seg stort, og destruere råvarer. I næringsmiddelindustrien kan det være omfattende å utrydde problemet. Det er heller ikke særlig hyggelig å finne biller på ens eget kjøkken, selv om de ikke utgjør store skader.

Biller er en gruppe av insekter med fullstendig forvandling - det vil si at larven gjennomgår flere hudskifter og har et puppestadium, før de er fullvoksne. Biller er den type innsekt som har flest arter med over 350 000 arter i verden. I Norge er det funnet ca. 3 500 arter. Billene varierer stort i både størrelse og utseende. Størrelsen varierer fra under en halv millimeter til over 18 centimeter.

Her finner du en oversikt over de vanligste typer biller vi har her til lands og i hvilket omfang de utgjør et problem som skadedyr.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til bekjempelse av biller.
Gå til vår kontaktside.

Ønsker du å se "gjør det selv" produkter for hvordan bli kvitt ulike typer biller? Se våre produkter på skadedyrshop.no