Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

rotter på loftet 3

Har du fått rotter på loftet? Det er kan hende, men er lite sannsynlig. Det er mer sannsynlig at det er mus.

Rotter er store, aktive og krever god tilgang på mat. Det er sjeldent nok mat å finne for rotter på et loft. De foretrekker mer lukkede områder med god tilgang på føde. Det er derfor de trives så godt i kloakken.

 

Mus derimot er mye mer nøysomme og klarer seg nesten uten vann og med lite føde. Derfor er det mer sannsynlig at det er mus som er på ferde på loftet.

Når det er sagt - rotter forekommer på loftet, men før man begynner å sette i verk tiltak bør man prøve å finne ut om det er rotter eller mus som er på ferde. Dette fordi tiltakene kan være noe forskjellig. Bl.a. så er rottefeller mye større enn musefeller. Hvis en mus går i en rottefelle, kan det føre til unødig lidelse for musen som blir skadet, men ikke nødvendigvis død.

Rotter eller mus?

Det enkleste for å identifisere hvem som er på ferde er å se etter ekskrementer. Avføring fra mus er små svarte prikker, bare en millimeter store. Avføring fra rotter er mye større, ca 1 cm og avlange.

Rotter lukter også mer enn mus. Mus samler ofte mat på egne plasser i små hauger.

Rotter er glade i å gnage på slik plast man finner på avløpsrør og elektrisk isolasjon. De gnanger også gjerne på tre. Mus gnager på isolasjon i vegger og gulv og på pappesker og plastposer. Musene lager gjerne små rene snitt. Hullene er små -  ofte ikke mer enn 1cm. Rottene sin gnaging etterlater større hull som er mye mer flisete, grove og kantete.

Bekjempelse av rotter og mus på loftet

Når du først har identifisert om det er rotter eller mus som er på ferde på loftet kan du begynne å sette i verk tiltak. Det første du bør gjøre er å begynne forebyggende tiltak.

Ta bort matkilder. Rydde og vaske.

Sikre huset. Sørg for at rotter og mus ikke kommer seg inn. Du kan sikre vegger og ytterkledninger med musebørste. Du kan tette huller og sprekker rundt mur, piper, rør og lignende med rottestopp-pasta.

Når det er gjort kan du begynne med selve bekjempelsen. Det finnes en rekke spesialprodukter for å bekjempe rotter og ditto for å bekjempe mus. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i de ulike alternativene som finnes. Alternativt - og spesielt hvis problemet er omfattende og / eller du bor i et flerbrukshus (blokk/rekkehus) bør du kontakte oss for profesjonell hjelp.