Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

mus i huset

Mus i huset er svært vanlig om høsten og vinteren. Husmus er den arten vi normalt møter på innendørs i hus og i hytta. Den stammer fra de sørvestlige deler av Asia. 

Bekjempe mus i huset eller hyttaMed hjelp av mennesker har musen spredt seg til hele kloden. Husmusen er tilpasningsdyktig, og finnes så godt som alle steder der det bor mennesker. I Norge er det husmus som for det meste er knyttet til bygninger. Om sommeren kan de forekomme utendørs, men om høsten trekker de inn. De etablerer seg der de finner trygghet og varme.

Mus i huset er svært vanlig om høsten og vinteren. Husmus er den arten vi normalt møter på innendørs i hus og i hytta. Den stammer fra de sørvestlige deler av Asia. Med hjelp av mennesker har den spredt seg til hele kloden. Husmusen er tilpasningsdyktig, og finnes så godt som alle steder der det bor mennesker. I Norge er det husmus som for det meste er knyttet til bygninger. Om sommeren kan de forekomme utendørs, men om høsten trekker de inn. Mus MusculusDe etablerer seg der de finner trygghet og varme.

Under gunstige forhold med trygghet og nok tilgang på føde kan husmusa få unger hele året. Vanligvis får de 5-6 kull i året. Husmusa foretrekker frø, korn og kornprodukter. En voksen husmus spiser ca.3 gram fast føde pr.dag. + drikke.

 

Risiko for skade og ulempe

Mus er utstyrt med gnagerfortenner, som vokser hele tiden. Ekskrementer fra husmusDette gjør at de hele tiden må gnage for å holde tannveksten nede. De kan gjøre stor skade ved å gnage på varer og elektriske anlegg. I lagre med næringsmidler kan de på kort tid forurense store mengder matvarer ved å spise og gnage mange forskjellige steder. Husmus kan spre bakterier som salmonella. Mange branner med ukjent årsak forårsakes sannsynlig vis av rotter og mus som gnager på ledninger.

Les mer om boligavtale mot rotter og mus:

Forebyggende tiltak og bekjempelse av mus

Det er viktig å sikre bygninger slik at mus ikke kommer inn gjennom f.eks. sprekker i porter og ventiler. Gode rutiner for renhold, lagring og avfallshåndtering er viktige forebyggende tiltak, som kan redusere mulighetene for inntrekk av mus.
Til tross for gode rutiner og sikring av bygningen, er det umulig å garantere at mus ikke klarer å komme seg inn. Bygninger bør gjennomgås regelmessig for å oppdage eventuelle spor eller forhold som kan føre til at mus kan komme inn og etablere seg.
Rutinemessige inspeksjoner, kombinert med montering av åtestasjoner utvendig langs grunnmur, ved porter, avfallscontainere, kjellere, loft, lagre, og tekniske rom vil sikre at mus bekjempes raskt før de får etablert seg.

Viktig melding til Borettslag, Sameier og Boligselskaper:
I ” Forskrift om skadedyrbekjempelse ” Kapittel II § 2-1 og § 2-2 fastsatt av sosial og helsedepartementet 21.12.02 plikter borettslag, sameier og boligstiftelser å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge oppdage og utrydde skadedyr. LES MER OM DETTE

Kontroll av restauranter og andre næringsmiddelbedrifter er svært høyt prioritert:
Skadedyr som Rotter, kakerlakker og fluer florerer. I næringsmiddelbedrifter. For å beskytte forbrukerne, eksisterer flere statlige kontrollorganer. LES MER OM DETTE

mus-info.no finner du mer informasjon om husmus , skogmus ( liten skogmus og stor skogmus ) og klatremus .

Henvisninger:
Jordrotter (Arvicola terrestris), Brunrotter (Rattus norvegicus)

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00 eller gå til vår kontaktside.