Saksedyr

Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. I vår nettbutikk skadedyrshop.no kan du finne mange produkter til bekjempelse av og sikring mot saksedyr.

Saksedyr

Saksedyr-hunnen legger ca. 30 egg om våren, som klekker etter 5-8 uker. Hunnen passer og pleier dem en tid. Hunnen dør så, og blir spist av avkommet som så forlater redet for godt. De blir ikke kjønnsmodne før i august, og har således bare en generasjon i året.

Latinsk navn:

Chelidurella acanthopygia

Trivselsområder:

Saksedyr kan om høsten være plagsomme i forbindelse med dør/vindussprekker når de forsøker å finne overvintringsplasser. Saksedyr foretrekker fuktige plasser som komposthauger, og under lagret vedmaterialer langs grunnmurer. Hunnen overvintrer i små hulrom i bakken eller i sprekker i bygningskonstruksjon.

Skadeomfang og risiko:

Saksedyr innebærer ingen risiko for skade, men kan være plagsomme om høsten da de forsøker å finne overvintringssteder. De kan opptre i kjellere, ved vinduer og dører. De vil dø i løpet av kort tid inne i hus. Saksedyr er mer å regne som nyttedyr, da de lever av mindre dyr og mikroorganismer på fuktige steder i naturen.

Bekjempelse og forebygging:

Forebygging: Fjerne fuktig vegasjon i form av råten vegetasjon, kompost o.l. i nærhet til boligen. På denne måten reduserer man mulighet til gunstige formeringsplasser. I tillegg må forhindre at saksedyrene kan komme inn i huset ved å holde vinduer og dører i kjeller/ førsteetasje tett lukket på natten. I tillegg kan man montere insektnetting, da også i eventuelle ventiler.

Bekjempelse: Har du mange saksedyr inne, kan du i tillegg til å forebygge, fjerne dyrene mekanisk ved å støvsuge. Husk å destruere støvsugerposen etterpå.